top of page

Bytová výstavba NR

a.k.a od kultúry bývania po plávajúce podlahy a plastové okná

lajna cyklojazdy:
1. Párovce I a II
2. štátny obytný dom
3. bytový dom 101A
4. II. Mestský obytný dom
5. Tabáň
6. Roľnícky a národný dom so sokolovňou
7. Kolónia župných domkov
8. Sídlisko Chrenová I
9. Olympia
10. Sídlisko Predmostie

BONUS na záver

 

Paper.lab.205.png

1. Párovce I a II

Michal Maximilián Scheer, Gabriel Stražinec, 1957-1960

Scheer svojim projektom pohotovo reagoval na prácu bratislavských kolegov, ktorí pod vedením Štefana Svitka v rovnakom roku projektovali bratislavskú Račiansku. Nárožný sedempodlažný bytový dom na Štúrovej je postavený ako prvý, značne naväzujúci na Scheerovo Predmostie, zvyšný projekt bol upravený podľa bratislavského vzoru. Na južnej strane stoja kolmo na ulicu bytové domy, každý z nich má do ulice dvojpodlažný pavilón pre občiansku vybavenosť, za účelom vytvorenia polyfunkčného a živého celku.

1275.jpeg
IMG_0899.heic
65aab8e6-cff2-40c6-bb46-876cb76d6c3e_l.JPG
b56a1dc3-e928-4ce8-af1e-c347cdb9784d_l.JPG

2. štátny obytný dom

František Krupka, 1922 - 1923

Nadviazal na veľkolepú budovu súdu za účelom vytvorenia moderného centra mesta. Za pôvodne okrovými fasádami s charakteristickou rondokubistickou dekoratívnosťou, sa ukrývajú veľkorysé jedno-, dvoj- a trojizbové byty.

3. bytový dom 101A

Michal Maximilián Scheer,  1959 - 1965

Dodatočne sa súčasťou párovského sídliska stal aj pomerne solitérne pôsobiaci výškový bytový dom 101A. Jeho meno vypovedá o počte bytov, ktoré obsahuje. Nazývaný aj “dom na stračej nôžke” pre 15 železobetónových pilierov, na ktorých desaťpodlažný dom stojí, čo je vizuálnou hrou so zákonitosťami statiky. Rozhľadený architekt sa nepochybne inšpiroval bytovým domom od Le Corbusiera. Tiež dbal na spojenie architektúry s umením - reliéf od Tibora Bártfaya dotvára celkový obraz. Scheer za túto stavbu dostal Cenu Dušana Jurkoviča.

31255801_233803170532577_4681405844586233856_n.JPG
IMG_3981.HEIC

4. II. mestský obytný dom

architekt: neznámy,
staviteľ: Ján Tomaschek,
1923 – 1925

Krásna sorela, no nie?

IMG_0897.HEIC

5. Tabáň

nepodpísaný architekt zo zebrej riti, 2020

6903749_600x400.webp

V našom domovskom meste Nitra sa s príchodom fabriky Jaguar Land Rover zahájila početná výstavba obytných i multifunkčných objektov v rôznych častiach mesta.  Moderná architektúra, ktorá kladie dôraz na historický ráz tej-ktorej mestskej časti na seba nenechala dlho čakať.

/LOL

6. Roľnícky a národný dom so Sokolovňou

architekt: František Krásny, 1928 – 1929

Štvorpodlažný objekt situovaný na nároží Štefánikovej ulice a Ulice 7. pešieho pluku bol pristavaný v roku 1928 k budove sokolovne. Autorom projektu bol architekt Krásny. V suteréne bolo pôvodne kino. Vstup do divadla je zvýraznený rizalitom korunovaným štvoricou plastík na atike. Jednotlivé podlažia majú hroizontálne pásy v úrovni okennej a nadokennej rímsy. Dom je pomerne masívny, čo v kombinácii s tradičnými výrazovými prostriedkami tvorí konzervatívnu a serióznu architektúru.

foto4-sokolovna-narodny-dom.jpeg

7. Kolónia župných domkov

František Krupka, 1928 – 1929

IMG_9606.HEIC
IMG_9614.JPG

František Krupka pre Nitru navrhol viacero bytových domov na ktorých je možné sledovať jeho postupný prechod od klasicizujúceho architektonického jazyka a rondokubizmu k čoraz jednoznačnejšej moderne. Od štátu dostal aj zákazku na súbor bytových domov pre župných úradníkov, ktorý naprojektoval v roku 1927. Dnes ho možno považovať za najhodnotejší moderný obytný súbor v Nitre.

IMG_9613.JPG

8. Sídlisko Chrenová I

Michal Maximilián Scheer, 1963 - 1969

Figuratívny charakter navrhnutého urbanizmu ako včelieho plástu nie je náhodný. Životu človeka v spoločenstve vytvára predobraz v udivujúcom, už tisícročia dokonale fungujúcom spoločenstve včiel. Scheerovi sa aj vďaka tomu podarilo prekonať obmedzenia typizovanej socialistickej výstavby a dosiahnuť výrobu atypických prvkov a kompozícií. Domy doplňovali plastiky od Tibora Bártfaya, a pôvodná farebná paleta bielo-modrej odkazovala na nitriansky erb.

1273.jpeg
chrenovaivnitre01-592x327-592x327-0x0 (1).jpeg
chrenova-fotene-z-d1-vpravo-panelaren-klub-priatelov-starej-nitry-640x647.jpeg

9. Olympia

netuším

785154_800x600.webp

tuto bývajú ľudia a patrí to mestu

E4EF53CC5D90D90DEF847F74FB1D71.jpeg

10. Sídlisko Predmostie

M. M. Scheer, Tibor Gebauer, Štefan Sojka, 1954 - 1961

Sídlisko sa malo stať organickou súčasťou vonkajšieho historického mestského jadra. Vonkajší rad bytových domov na nábreží mal vytvárať akúsi architektonickú základňu pre Nitriansky hrad pri pohľade na mesto. Miesto vstupu do mesta architekti zvýraznili dvojicou veží. Neorenesančné dekoratívne prvky využité v návrhu boli odôvodnené z preštudovaných prvkov Nitrianskeho hradu. Čistú líniu architekti podporili z ulice neviditelným systémom stlačených sedlových striech. Smerom od centra je zástavba postupne redukovaná až na úroveň menších bytových domov s dvomi podlažiami.

34a030d5-4d43-4ada-9fc4-7c82eda1f58d_l.jpg
predmostie_r_1964-65_dbbbb7_lg.jpeg

zdroje:
Architektúra 20. storočia v Nitre
Juraj Novák, Richard E. Pročka
Edícia Nitrianske kultúrne dedičstvo, 2016
nitra.eu – nitra.sk

bottom of page