OD PRIOR

1970 – 1974, architekti Ivan Matušík a Pavol Lichard

V obchodnom dome sa jednoznačne odráža architektonický prejav slovenského architekta Ivana Matušíka. Nitriansky Prior z rokov 1967 – 1969 je reprezentantom neskorej moderny a brutalizmu u nás. Na presklený dvojpodlažný parter je nasadená mohutná blokovitá hmota s pásovými oknami charakteristickými pre predvojnový funkcionalizmus. Posunom je jej zdanlivé rozčlenenie na niekoľko častí oddelených zvislými štrbinami na fasáde. Prior bol obložený pre Licharda typickým keramickým obkladom inšpirovaný realizáciami Alvara Aalta, tzv. švédske dosky, ktorý začal v 90. rokoch pre nedostatočne kvalifikované osadenie postupne opadávať a bol nahradený nie celkom adekvátnou náhradou. Jedným z kľúčových prvkov je mohutná železobetónová dvojúrovňová terasa, ktorá z exteriéru sprístupňuje poschodia obchodného domu z troch strán prostredníctvom širokých nástupných schodíšť a rampy pre motorové vozidlá. 

zdroje: http://www.nitrafest.sk/domov/ProjektyAsocicie/aj-toto-je-umenie/

Ing. Arch. Hana Kiralyová, dcéra Ing. Arch. Pavla Licharda

OD PRIOR Tesco Nitra architekt Ivan Matušík Pavol Lichard moderná architektúra
OD PRIOR Tesco Nitra architekt Ivan Matušík Pavol Lichard moderná architektúra

Nitra moderná


Mojím cieľom je upozorniť na kvality tohto domu, okolo ktorého denne prechádzame, no vidíme už len torzo pôvodného zámeru architektov. Tiež mi príde smutná stigmatizácia domov z tohto obdobia, keďže mnohí z nás ich označujú za "komunistické ohavy", bez toho, že by sme sa pozreli na súdobú svetovú architektúru - diela ako OD PRIOR, alebo areál SPU v Nitre patria k významným príspevkom k svetovej moderne. Tiež doba ich vzniku je pred normalizáciou, t.j. pred sovietskou okupáciou v roku 1968, čo značí, že ich návrh nepodliehal neskorším dogmám sovietskeho zväzu.

Bolo by ideálne, keby si viacerí z nás uvedomia, že tieto domy v dobe svojho vzniku boli monumentálne, moderné a funkčné. To, že dnes vypadajú inak, nahráva zjednodušeným záverom, že budova "je špatná" no nie vždy to tak bolo a nemusí to tak byť aj naďalej.

Čo ďalej / Keby bolo keby...

OD PRIOR resp. "staré Tesco" nedávno kúpil podnikateľ zo Žiliny, kde postavil a prevádzkuje ohavné nákupné centrum v priamom srdci mesta. Už aj v Nitre sa pokúsil podať návrh na "dostavbu" tohto obchodného domu, kde jeho plochu plánoval natiahnuť až po autobusovú zastávku, čím by nielen zlikvidoval ďalšie miesto pre prirodzené zachytávanie dažďovej vody, no tiež zničil architektonické kvality OD. Ak ukážeme mestu, že nám osud centra Nitry nie je ľahostajný, môžeme verejným tlakom vyžiadať rekonštrukciu OD do prijateľnej podoby tak, aby bol rentabilný, no nezničil ho.

OD PRIOR Tesco Nitra architekt Ivan Matušík Pavol Lichard moderná architektúra
OD PRIOR Tesco Nitra architekt Ivan Matušík Pavol Lichard moderná architektúra juraj kusy

klikni pre zväčšenie

Dobré správy, status Mesta Nitra z 21.1.2020:

"Investor aj na základe nášho podnetu rokoval s autorom stavby, ktorý si dal požiadavku, aby zostal zachovaný jej pôvodný vzhľad. Architektonická štúdia, ktorú nitrianskej radnici zaslal investor, rešpektuje pôvodný návrh budovy zo sedemdesiatych rokov minulého storočia. Pôjde o konzervatívnu obnovu v pôvodnom duchu."

© 2021 juraj kusy