top of page
OD PRIOR Tesco Nitra architekt Ivan Matušík Pavol Lichard moderná architektúra

OD PRIOR
1970 – 1974, architekti Ivan Matušík a Pavol Lichard


 

V obchodnom dome sa jednoznačne odráža architektonický prejav slovenského architekta Ivana Matušíka. Nitriansky Prior z rokov 1967 – 1969 je reprezentantom neskorej moderny a brutalizmu u nás. Na presklený dvojpodlažný parter je nasadená mohutná blokovitá hmota s pásovými oknami charakteristickými pre predvojnový funkcionalizmus. Posunom je jej zdanlivé rozčlenenie na niekoľko častí oddelených zvislými štrbinami na fasáde. Prior bol obložený pre Matušíka typickým keramickým obkladom, tzv. švédske dosky, ktorý začal v 90. rokoch pre nedostatočne kvalifikované osadenie postupne opadávať a bol nahradený nie celkom adekvátnou náhradou. Jedným z kľúčových prvkov je mohutná železobetónová dvojúrovňová terasa, ktorá z exteriéru sprístupňuje poschodia obchodného domu z troch strán prostredníctvom širokých nástupných schodíšť a rampy pre motorové vozidlá. 

 

zdroje: http://www.nitrafest.sk/domov/ProjektyAsocicie/aj-toto-je-umenie/

OD PRIOR Tesco Nitra architekt Ivan Matušík Pavol Lichard moderná architektúra

Stav 2021 - Premárnená šanca​ 

a barbarstvo na Úrade hlavného architekta Nitry

V aktualizácii z r. 2020 existovala nádej, že investor "rešpektuje pôvodný návrh budovy" a "pôjde o konzervatívnu obnovu v pôvodnom duchu". Tiež vraj investor na základe podnetu Úradu hlavného architekta mesta Nitra rokoval s autorom stavby. Tieto vyhlásenia však, bohužiaľ, zneli pekne len na papieri. Investor totiž kontaktoval len jedného zo spoluautorov stavby, Pavla Licharda, no návrh vznikol v ateliéri Ivana Matušíka, ktorého sa investor kontaktovať neunúval. To všetko s posvätením Úradu hlavného architekta, ktorý návrh musel schváliť, keďže objekt je v mestskej pamiatkovej zóne. Z mojej komunikácie s hlavným architektom mesta - p. arch. Šabíkom - vyplýva, že sa osobne podieľal na materiálovom riešení fasády, čím ide v lepšom prípade o prejav nevkusu vedúceho úradu, ktorý má dbať na architektonickú kultúru mesta, v horšom prípade je to konflikt záujmu. Na základe práva o prístup k informáciám som si tiež od mesta vyžiadal súhlas autora s podobou fasády, keďže investor aj hlavný architekt mesta tvrdili, že ho majú - avšak súhlas, ktorý mi p. arch. Lichard potvrdil, bol podpísaný opäť len jedným z autorov a to po dátume, kedy som sa o súhlas začal zaujímať. Ivan Matušík sa o plánovanom zásahu do jeho návrhu dozvedel až po mojom kontaktovaní a následne začal podnikať právne kroky voči investorovi. Pri úrovni vymožiteľnosti autorského práva na Slovensku to však už nič nezmení na tom, že v centre Nitry bude stáť podpriemerne vyzerajúci obchodný dom obložený krikľavými farbami, ktoré skôr ako pôvodný hodnotný keramický obklad v zemitých odtieňoch pripomínajú lacno obložené nákupné centrum postavené v 90-tych rokoch niekde na periférii. 

Na záver by som parafrázoval výborných súčasných architektov z BKPŠÚcta k histórii a práci ľudí pred nami zakladá predpoklad, že aj generácie po nás si budú vážiť našu prácu. Táto úcta sa v prípade nitrianskeho prioru neprejavila.

OD PRIOR Tesco Nitra architekt Ivan Matušík Pavol Lichard moderná architektúra
OD PRIOR Tesco Nitra architekt Ivan Matušík Pavol Lichard moderná architektúra
OD PRIOR Tesco Nitra architekt Ivan Matušík Pavol Lichard moderná architektúra

Nitra moderná

Mojím cieľom je upozorniť na kvality tohto domu, okolo ktorého denne prechádzame, no vidíme už len torzo pôvodného zámeru architektov. Bolo by ideálne, keby si viacerí z nás uvedomia, že tieto domy v dobe svojho vzniku boli monumentálne, moderné a funkčné. To, že dnes vypadajú inak, nahráva zjednodušeným záverom, že budova "je špatná" alebo "komunistická opacha" no nie vždy to tak bolo a nemusí to tak byť aj naďalej.

bottom of page