top of page
inside (3 of 10).jpg

TECHNICKÉ PAMIATKY NITRY

cyklotúra

Nitra je vďaka svojej geografickej polohe jedným z hlavných poľnohospodárskych centier Slovenska. Žiaľ, najstarší parný mlyn Arpád z roku 1863 bol zbúraný pre nákupné centrum Mlyny a rovnako zanikol aj cukrovar z roku 1927. V Nitre je však dostatok príkladov, ako môžu priemyselné stavby slúžiť novým funkciám pri zachovaní historickej vrstvy: od galérie v transformátorovej stanici Trafačka, cez knižnicu v tabakovej továrni, škôlku v kasárňach, voľnočasové centrum vo vodárni až po kancelárie a prevádzky v bývalej plynárni a azbestocementovej továrni. 

ČD_mapa_NR_01_500px.jpg

Tento prehľad vznikol ako príručka pre archi-cyklotúru v rámci sprievodného programu festivalu FLAAM '21

Mapu TECHNICKÉ PAMIATKY NITRY vydalo združenie Čierne diery

a zakúpiť si ju môžeš tu.

PLAAN CYKLOTÚRY

1. TRAFAČKA

2. PLETA

3. KASÁRNE / MESTSKÁ TRŽNICA

4. ŽREBČÍN

5. ŽELEZNIČNÁ STANICA

6. SKLADY ŽEL. STANICE

7. STARÁ PLYNÁREŇ

8. PIVOVAR A SLADOVŇA

9. SPU

10. KINO PALACE

11. FERRENIT

12. KASÁRNE POD ZOBOROM

13. TABAKOVÁ TOVÁREŇ / UKF

14. STARÁ VODÁREŇ

15. VODNÉ DIELO NITRA

1.jpg

TRAFAČKA

Secesná transformátorová stanica z roku 1913 je pamiatkou na elektrifikáciu Uhorska. Po zrušení prevádzky v roku 1974 jej hrozilo zbúranie. V roku 1988 bolo vydané búracie povolenie. O záchranu a zápis do zoznamu národných kultúrnych pamiatok sa v čase totality postarali aktivisti združení do Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny (SZOPK). Zaujímali sa aj o kaštieľ v Nevericiach. Po zmene režimu založili schránkové reklamné noviny Pardon. V roku 2006 si v transformátorovej stanici zriadili svoje sídlo. Jeden z aktivistov – fotograf František Kolář – si otvoril v Trafačke fotoateliér a pribudla aj kaviareň.

2.jpg

PLETA

Do národného podniku Pleta boli v roku 1949 začlenené pletiarske podniky z Banskej Štiavnice, Bratislavy, Trenčína, vrátane nitrianskej spoločnosti s pôvodným názvom Ili z roku 1939. Nitrianska Pleta vyrobila v začiatkoch zhruba 200 tisíc kusov pleteného tovaru ročne, najmä dojčenskej výbavy a čiapok. Výrobky boli exportované do socialistických krajín, ale aj na západ. V roku 1982 bola k staršiemu objektu pristavaná veľkoplošná hala. Podnik však nezvládol ekonomickú transformáciu po Nežnej revolúcii. V prístavbe sa usídlila knižnica Slovenskej poľnohospodárskej univerzity.

3.jpg

KASÁRNE (MESTSKÁ TRŽNICA)

Mestská tržnica sídli v bývalých kasárňach 60. práporu domobrany. Autorom projektu bol Ján Lyka, ktorý navrhol aj Kasárne pod Zoborom. Historizujúci objekt inšpirovaný gotickým tvaroslovím vznikol za hradbami, oproti bývalému parnému mlynu Arpád. Okrem vojenskej funkcie mal aj reprezentovať. Bol jednou z najväčších investícií mesta. Na západnej strane sa konal dobytčí trh. Kasárne majú dodnes zachovanú prehľadnú dispozíciu s otvorenou chodbou zo strany nádvoria. V objekte sa uplatnila pestrá škála stolárskych prvkov. Neporušená je aj pôvodná krovová konštrukcia. 

4.jpg

ŽREBČÍN

Budova vojenského žrebčína vznikla koncom 19. storočia podľa projektu Karola Mayera.

5.jpg

ŽELEZNIČNÁ STANICA

Nitra nikdy nebola napojená na hlavnú železničnú trať a nestala sa dôležitým uzlom. Odkedy vznikla jej hlavná výpravná budova v roku 1871, neprešla zásadnými zmenami. V roku 1898 ju staviteľ Ján Tomaschek ml. rozšíril o kryté nástupište a zrenovoval reštauráciu. Po roku 1921 boli pristavané pracovne pre výpravcov a tranzitárov. V roku 1925 bolo zavedené elektrické osvetlenie. Prvý vlak ťahaný parným rušňom prišiel do mesta 18. novembra 1876, kedy bola Nitra napojená na trať medzi Palárikovom a Šuranmi. V staničnom interiéri sa ešte stále nachádza pôvodné liatinové zábradlie. V štítoch rizalitu sú kruhové okienka s maľovanou paspartou, zachovali sa aj rámy okenných otvorov s tabuľkovým členením.

6.jpg

ŽELEZNIČNÉ SKLADY

Železničná stanica bola využívaná na nakládku obilia, múky, cukrovej repy, sladu či vápenca a na vykládku pšenice, uhlia, palivového dreva, piva a soli. Rozvoj poľnohospodárstva a priemyslu si vyžadoval vybudovanie niekoľkých skladov, ktorých výstavba sa skončila v roku 1908. Autentický charakter si zachovali dve budovy, na jednej z nich však nájdeme aj pôvodné drevené výplne dverných otvorov a 50-tabličkové okná. Jeden sklad je tiež v súčasnosti občasne využívaný na nezávislé kultúrne podujatia. Spolu s výpravnou budovou sú tieto objekty symbolicky vedené medzi pamätihodnosťami mesta.

7.jpg

STARÁ PLYNÁREŇ

Vedľa historického pivovaru sa nachádza plynáreň, ktorá umožnila spustenie prvého verejného osvetlenia v Nitre v roku 1892. Výrobňa svietiplynu vznikla na objednávku budapeštianskej Ústrednej plynárenskej a elektrárenskej spoločnosti, ktorá bola filiálkou londýnskej Imperial Continental Gas Association. Okrem verejného osvetlenia zásobovala plynáreň aj domácnosti, školy, továrne, železničnú stanicu, divadlo či pohostinstvá. Po zmenách vlastníckych vzťahov a zoštátnení ukončila prevádzku v roku 1969. Zanedbaný objekt prešiel v novom miléniu rekonštrukciou na kancelárie.

8.jpg

PIVOVAR A SLADOVŇA

Mestský pivovar a sladovňu založili v rokoch 1893 až 1895 nitriansky župan Viliam Thuróczy, kráľovský verejný notár Koloman Pongrácz a majiteľ staroplzeneckého pivovaru Karol Wolf. Staviteľom bol Švajčiar Eduard Eckenstein-Schreder. Po ukončení výroby v roku 1926 tu postupne sídlila výroba salámy, tabaková továreň, sklady na soľ a sušiareň zeleniny. Varenie piva bolo obnovené v roku 1950 a trvalo až do roku 2003, kedy bola prevádzka presunutá do Hurbanova. V súčasnosti vznikajú v areáli obytné domy s názvom Nová Nitra. 

9.jpg

SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA UNIVERZITA

Vysoká škola samozrejme nie je technickou pamiatkou. Je však súčasťou poľnohospodárskeho profilu Nitry. Vrcholné dielo architekta Vladimíra Dedečka vzniklo s ľahkosťou modernej architektúry 60. rokov. Šošovkovitá aula, výšková budova a pavilóny pripomínajú centrum Brazílie od architekta Oscara Niemeyera, ktoré vzniklo v rovnakom čase. Okrem estetických kvalít priniesla stavba viaceré nápadité technické riešenia. Najikonickejšia je aula pre 600 ľudí, ktorej odhalená konštrukcia kupoly vyzerá ako ornament. Je zložená z trojuholníkových keramobetónových dielcov.

10.jpg

KINO PALACE

Kino vzniklo ako dielo avantgardného architekta Friedricha Weinwurma a nitrianskeho staviteľa Ignáca Weila, na objednávku Prvej slovenskej filmovej spoločnosti Limbora v Bratislave. Spočiatku sa nazývalo Kino Republika, neskôr aj Kino Moskva. V roku 1930 odkúpil objekt Július Stark a zmodernizoval technické vybavenie na prvé premietanie zvukového filmu The Singing Fool. V druhej polovici 20. storočia bol objekt zásadne prestavaný. Od roku 2006 sa v ňom nepremietalo. Po architektonickej súťaži a konverzii by malo kino opäť slúžiť na kultúrne účely.

11.jpg

FERRENIT

Najstaršou zachovanou továrňou v Nitre je Ferrenit. Rodinná spoločnosť Adolfa Kramera a jeho synov na výrobu azbestocementovej maloformátovej krytiny vznikla v roku 1911 v bývalej biskupskej záhrade. Počas prvej Československej republiky produkovala ferenit (osinkovú bridlicu) pätina zo všetkých robotníkov v Nitre. Po znárodnení bol závod rozšírený o výrobu azbestocementových rúr v novom areáli pri obci Lužianky. Namáhavú manufaktúrnu prácu postupne uľahčili výrobné linky. Po odhalení zdravotných rizík azbestu sa spoločnosť pokúsila zmeniť výrobu, napokon ju ukončila. V súčasnosti sú objekty v zozname pamätihodností a sú využívané ako obchodné prevádzky a sklady.

12.jpg

KASÁRNE POD ZOBOROM

Stanový tábor (Šiator tábor, po maďarsky Sátortábor) na Martinskom vrchu pod Zoborom bol jedným z piatich vojenských táborov v Uhorsku, v ktorých sa zhromažďovali vojaci pred veľkými cvičeniami. Prvá časť tábora bola postavená v roku 1882 podľa projektu architekta Jána Lyku. Areál tvorilo 10 murovaných budov a 24 drevených barakov, neskôr vznikla nemocnica a ďalšie objekty. Murované stavby s neogotickými prvkami mali fasády pokryté režným murivom a strechy dreveným šindľom. Po rokoch chátrania sa postupne menia. V jednom z objektov vznikla škôlka a počíta sa aj s Kreatívnym centrom Nitra.

13.jpg

TABAKOVÁ TOVÁREŇ

Pedagogická Fakulta a knižnica Univerzity Konštantína Filozofa si pre svoje účely prispôsobili bývalú továreň na spracovanie tabaku. Tabačka pôvodne využívala prázdne priestory pivovaru na Štefánikovej triede. V 30. rokoch si postavila vlastné objekty v štýle modernej architektúry, ktoré sa postupne rozširovali o prevádzky skladov, spracovania a distribúcie. Práca mala sezónny charakter, týkala sa približne tristo ľudí. Výroba bola ukončená v 90. rokoch. V roku 1999 odkúpila areál univerzita so štátnou pomocou. Následná prestavba od architektov Ľubomíra Holejšovského a Juraja Polyáka získala v roku 2009 Cenu za architektúru CE∙ZA∙AR.

14.jpg

STARÁ VODÁREŇ

V schátranom objekte, ktorý slúžil na distribúciu pitnej vody, vzniklo voľnočasové centrum s lezeckou stenou, výtvarnou dielňou, hudobným a športovým štúdiom. Pôvodná čerpacia stanica a strojovňa bola postavená v 30. rokoch 20. storočia a sprevádzkovaná v roku 1940. Po požiari bola prestavaná s použitím rovnej strechy. Technické služby mesta si v nej zriadili sklad a opravovňu zástav, pútačov a iných predmetov. V roku 2017 kúpil nevyužitý objekt od mesta podnikateľ, ktorý zrekonštruoval aj neďaleký Biskupský hostinec.

15.jpg

VODNÉ DIELO NITRA

V okolí Nitry sa nachádza systém troch vodných diel: Jelšovce, Nitra a Dolné Krškany. Zatiaľ čo prvé dve sú vybavené hydrocentrálami a plavebnými komorami, tretie a najstaršie v Dolných Krškanoch nikdy nebolo prestavané, a tak rieku Nitra nie je možné splaviť po celej dĺžke. Hydrocentrála pod Nitrianskym hradom sa začala stavať v 30. rokoch 20. storočia, ale práce boli prerušené vojnou. Dokončená bola v roku 1950 a zmodernizovaná v novom miléniu. Je vybavená dvomi kaplanovými turbínami a automatizovanou čističkou pevného odpadu. Hlavné využitie tohto vodného diela je výroba elektrickej energie, čistenie rieky, protizáplavová ochrana a vzdúvanie vody nad vodným dielom pre poľnohospodárske, priemyselné a rybárske účely.

ČD_mapa_NR_01_500px.jpg

Vydali: Čierne diery, o. z.
Spoluautori: Juraj Kusy, Martin Lipták, Veronika Mezei Očadlíková, Lívia Dulíková, Marián Tesák, Peter Michalík, Klub priateľov starej Nitry, Krajský pamiatkový úrad Nitra, Útvar hlavného architekta mesta Nitry, Turistické informačné centrum Nitra, Miloš Štefanka, Martin Zaujec
Grafický dizajn: Ondrej Gavalda
Prvé vydanie: 2021

header web.jpg

Cyklotúra DOMY (ne)moderné z roku 2019 vypadala takto.

bottom of page