top of page

VŠETKO NAJHORŠIE! 🥳

Nitrianske Entartete Kunst zateplených domov, dojebaných kultúrnych pamiatok, fantastických diel od rondokubizmu až po neskorú modernu a kúpeľňových kachličiek na kilometrocch štvorcovych fasád. Ó áno! 🥴🤢🤮

TABÁŇ 🤢

nepodpísaný architekt zo zebrej riti, 2020


V našom domovskom meste Nitra sa s príchodom fabriky Jaguar Land Rover zahájila početná výstavba obytných i multifunkčných objektov v rôznych častiach mesta. Moderná architektúra, ktorá kladie dôraz na historický ráz tej-ktorej mestskej časti na seba nenechala dlho čakať.
/LOL

PRVÝ OBECNÝ BYTOVÝ DOM ⬜🟦🟥

František Krupka, 1922 - 1923


Nadviazal na veľkolepú budovu súdu za účelom vytvorenia moderného centra mesta. Za pôvodne okrovými fasádami s charakteristickou rondokubistickou dekoratívnosťou, sa ukrývajú veľkorysé jedno-, dvoj- a trojizbové byty.

IMG_3981_edited.jpg

BYTOVÝ DOM 101A ⬜

Michal Maximilián Scheer, 1959 - 1965

Dodatočne sa súčasťou párovského sídliska stal aj pomerne solitérne pôsobiaci výškový bytový dom 101A. Jeho meno vypovedá o počte bytov, ktoré obsahuje. Nazývaný aj “dom na stračej nôžke” pre 15 železobetónových pilierov, na ktorých desaťpodlažný dom stojí, čo je vizuálnou hrou so zákonitosťami statiky. Rozhľadený architekt sa nepochybne inšpiroval bytovým domom od Le Corbusiera. Tiež dbal na spojenie architektúry s umením - reliéf od Tibora Bártfaya dotvára celkový obraz. Scheer za túto stavbu dostal Cenu Dušana Jurkoviča.

OD PRIOR 🟥

Ivan Matušík, 1967 - 1974


Je reprezentantom neskorej moderny a brutalizmu. Na presklený dvojpodlažný parter je nasadená mohutná blokovitá hmota s pásovými oknami charakteristickými pre funkcionalizmus. Bol obložený keramickým obkladom, tzv. švédske dosky, inšpirovaný realizáciami Alvara Aalta. Jedným z kľúčových prvkov je mohutná železobetónová dvojúrovňová terasa, ktorá sprístupňuje poschodia obchodného domu z troch strán prostredníctvom širokých nástupných schodíšť a rampy pre autá. Viac o OD PRIOR nájdeš tu.

MLYNY NITRA

Ing. arch. Pavol Kollár, Ing. arch. Radovan Vranka, Ing. arch. Tomáš Matlák, 2007 - 2009


Je reprezentantom neskorého kokotizmu mixnutého s podnikatelskou postmodernou.

 

ARPÁDOV MLYN

1863, zbúrané 2007

 

Najstarším a najväčším závodom v meste bol parný veľkomlyn Arpád, založený v roku 1863. Zakrátko zanikol, prevádzku však obnovil viedenský podnikateľ A. Back. K mlynu patrilo sedem budov, denne sa v ňom zomlelo okolo 500 metrických centov obilia. V roku 1922 mlyn Arpád do základov vyhorel, no ešte v tom istom roku bol moderne zrekonštruovaný a uvedený do prevádzky.

KASÁRNE (MESTSKÁ TRŽNICA)
Ján Lyka, 1890

 

Mestská tržnica sídli v bývalých kasárňach 60. práporu domobrany. Autorom projektu bol Ján Lyka, ktorý navrhol aj Kasárne pod Zoborom. Historizujúci objekt inšpirovaný gotickým tvaroslovím vznikol za hradbami, oproti bývalému parnému mlynu Arpád. Okrem vojenskej funkcie mal aj reprezentovať. Bol jednou z najväčších investícií mesta. Kasárne majú dodnes zachovanú prehľadnú dispozíciu s otvorenou chodbou zo strany nádvoria. V objekte sa uplatnila pestrá škála stolárskych prvkov. Neporušená je aj pôvodná krovová konštrukcia. 

ŠTÁTNA MEŠTIANSKA ŠKOLA

Oskar Singer, 1934 - 1935
 

K profilu modernej školskej inštitúcie okrem zdravých vzdušných slnečných tried prispievalo aj v tom čase nadštandardné vybavenie telocvičňou, rozsiahlymi vonkajšími ihriskami, ale aj školskou jedálňou. Celkový výraz stavby určuju jej krídla určené pre chlapcov/dievčatá s plochými strechami, štíhle biele kvádre s pravidelným radstom okien a plochami sklobetónových stien na schodisku. Keramický obklad a železobetónová markíza upozorňujú na hlavný vchod.

DOM VERÖOVCOV

Friedrich Weinwurm, 1924 - 1927
 

Puristický výraz domu určovali predovšetkým pokojné biele fasády členené len okennými otvormi. Na ploche múrov boli samostatné, ale aj vo dvojiciach. Na bočných fasádach architekt dokonca v nadväznosti na vnútorné usporiadanie domu uplatnil rôzne velké okenné otvory. Slovenská teoretička architektúry Henrieta Moravčíková práve v čistých nezdobených fasádach, priamo prechádzajúcich do jednoduchej atiky, kryjúcej terasu a strechu z bočných strán, nachádza priamu inšpiráciu architektom Adolfom Loosom.

040426_edited.jpg

DIVADLO ANDREJA BAGARA

Juraj Hlavica, Márius Žitňanský, Štefánia Rosincová, 1992
 

V roku 1972 rozhodlo ministerstvo kultúry o opätovnom umiestnení krajského divadla na námestí, v polohe niekdajšieho zbombardovaného. Hoci architekti divadlo navrhovali na počiatku 80-tych rokov, projekt mal charakter ťažskej statickej monumentálnej neskoromodernistickej stavby. Skladba hmôt je vyvodením základného kubusu, ktorého velkost variuje a rôzne sa prelína. 

MOSTNÁ

2000s
 

Ja neviem.

PROMENÁDA LIVING PARK

2021
 

Stále neviem.

CHRENOVÁ I

Michal Maximilián Scheer, 1963 - 1969


Figuratívny charakter navrhnutého urbanizmu ako včelieho plástu nie je náhodný. Životu človeka v spoločenstve vytvára predobraz v udivujúcom, už tisícročia dokonale fungujúcom spoločenstve včiel. Scheerovi sa aj vďaka tomu podarilo prekonať obmedzenia typizovanej socialistickej výstavby a dosiahnuť výrobu atypických prvkov a kompozícií. Domy doplňovali plastiky od Tibora Bártfaya, a pôvodná farebná paleta bielo-modrej odkazovala na nitriansky erb.

CENTRO NITRA

2006
 

Nič no.

SLOVENSKÁ POLNOHOSPODÁRSKA UNIVERZITA

Vladimír Dedeček, Rudolf Miňovský, 1955 - 1966

Budova VŠP je svojou charakteristickou šošovkovou aulou maxima nepochybne rovnako jednoznačnou dominantou mesta, akou je aj hrad. V roku 1959 sa architektom podarilo presadiť nové umiestnenie komplexu na ľavom brehu Nitry, kam dovtedy urbanizmus mesta nesiahal. Komplex VŠP vzniká v uvolnenom politickom režime, keď sa mladí architekti vyrovnávajú s rozpadom moderného hnutia Le Corbusiera a štiepením vývinu architektúry na viacero smerov, vrátane brutalizmu. Dedečka okrem iného oslovila možnosť dodávať architektúre silný zapamätatelný výraz a zároveň v tom čase sa rozvíjajúca škrupinová železobetónová konštrukcia, ako to súdobo robil napr. Oscar Niemeyer, no nutne to neznamená, že tu šlo o napodobovanie, ale skôr o podnety, ktoré architekt prijímal, no s udržaním jedinečnosti.

bottom of page